The Ninth Gate, ภาพยนตร์ซึ่งกำกับโดย Roman Polanski ในปี 1999 นำแสดงโดย Johny Depp ดัดแปลงเนื้อเรื่องเป็นภาพยนตร์จากนวนิยาย The Dumas Club เนื้อเรื่องเริ่มที่ Dean Corso (Johny Depp) ได้รับการว่าจ้างจาก Boris Balkan นักสะสมหนังสือหายากให้ตรวจสอบว่าหนังสือ The Nine Gates ที่ Balkan ได้ครอบครองอยู่นั้นเป็นของจริงหรือของปลอม